VRÁCENÍ NEBO VÝMĚNA ZBOŽÍ

Upozornění podle SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/83/EU
Upozorňujeme, že podle právních předpisů EU zboží, které jste obdrželi před rozhodnutím o odstoupení, nesmíte používat. Právo na odstoupení od smlouvy existuje proto, abyste mohli produkt zkontrolovat tak, jako v běžné prodejně - nikoli abyste jej 14 dnů zdarma používali.

 

JAK POSTUPOVAT PŘI VRACENÍ ZBOŽÍ BEZ UDÁNÍ DŮVODU

Vracíte-li zboží do 14 dnů bez udání důvodu, doporučujeme zboží důkladně zabalit do odolné krabice, vystlat bublinkovou fólií nebo papírem tak, aby nedošlo k poškození zboží během přepravy. Vrácené zboží pokud možno zasílejte v originálním obalu se všemi náležitostmi.

Zásilku zašlete na naši korespondenční adresu: PF Design CZ s.r.o., Osadní 35, 170 00 Praha 7
Zásilku doporučujeme pojistit dle hodnoty zboží. K zásilce připojte písemné odstoupení od smlouvy.

Zboží upravené podle přání spotřebitele není možné vrátit bez udání důvodu ve 14ti denní lhůtě (např. při označení zboží - personalizaci iniciály).


Jak se počítá 14ti denní lhůta:
Podle nového občanského zákoníku se jedná o tzv. procesněprávní lhůtu, což znamená, že postačí, aby nám v této lhůtě bylo odstoupení odesláno podle § 1829 ve spojení s ust. § 1818 zák. č. 89/2012 obč. z. Pro odstoupení od kupní smlouvy použijte formulář.

Časté chyby při vracení zboží:
Nedodržení 14-ti denní lhůty a neodeslání písemného odstoupení (nestačí v uvedené lhůtě zaslat zpět pouze zboží). V takovém případě nemůže být vaše odstoupení uznáno.

Důležité:  K vracenému zboží nezapomeňte přiložit písemné odstoupení od smlouvy.
Možnost vrácení zboží bez udání důvodu je možná pouze pro spotřebitele, nikoli pro podnikatelské subjekty s přiděleným IČ (tj. právnické osoby, fyzické osoby podnikatele s vyplněným IČ nebo DIČ v objednávce a další).

 

VRÁCENÍ NEBO VÝMĚNA ZBOŽÍ ZA JINÉ

Lhůta na vrácení nebo výměnu zboží je 14ti denní.

Máte-li zájem zboží vyměnit za jiné nebo chcete-li zboží vrátit bez udání důvodu, dodržujte prosím 14ti denní lhůtu. Vytiskněte a vyplňte formulář odstoupení od smlouvy a zašlete jej spolu s vraceným zbožím na naši adresu: PF Design CZ s.r.o., Osadní 35, 170 00 Praha 7. Odstoupení od kupní smlouvy bude vyřízeno a v případě žádosti o výměnu zboží budou finanční prostředky z tohoto odstoupení použity na úhradu nové objednávky / nového zboží.

Možnost vrácení nebo výměny zboží bez udání důvodu je možná pouze pro spotřebitele, nikoli pro podnikatelské subjekty s přiděleným IČ (tj. právnické osoby, fyzické osoby podnikatele s vyplněným IČ nebo DIČ v objednávce a další).

Více informací naleznete v obchodních podmínkách.

 

POUČENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Společnost PF Design CZ s.r.o. se sídlem Osadní 35, 170 00 Praha 7, IČ: 03377695, DIČ: CZ03377695 vydává toto 

POUČENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Do 14ti dnů máte právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu. Pro účely uplatnění práva odstoupit od smlouvy nás (PF Design CZ) musíte o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat formou jednoznačného prohlášení. Můžete použít uvedený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. Důležité však je, abyste uvedli všechny zákonné náležitosti, které musí odstoupení obsahovat.

Důsledky odstoupení od smlouvy 
Pokud odstoupíte od smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečných prodlev a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený naší společností). S vrácením platby můžeme počkat do té doby, než vrácené zboží obdržíme nebo než prokážete, že jste zboží odeslali zpět, podle toho, co nastane dříve. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčili jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další poplatky.

Podrobné poučení a informace o odstoupení od smlouvy naleznete v našich obchodních podmínkách.